Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

ďakujeme za Váš vstup na našu webovú stránku. Ochrana súkromia a zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Tento dokument Vám priblíži ako naša spoločnosť s osobnými údajmi nakladá.

Účel spracovania

Obvykle spracovávame meno, priezvisko a kontaktnú adresu, telefón a email. V niektorých prípadoch spracovávame i ďalšie údaje o Vašej osobe, vždy však za predpokladu, že ste k tomu vyjadrili súhlas, alebo nám také spracovanie ukladá zákon.

Žiadne získané údaje a dáta užívateľov týchto webstránok neposkytujeme tretím stranám.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia našej spoločnosti.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Veríme, že táto informácia bola pre Vás užitočná a ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2023 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov