Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Polysomnografický systém MiniScreen PRO umožňuje vykonávať vyšetrenie tak ako pri hospitalizácii pacienta v spánkovom laboratóriu, tak po podrobnej edukácii aj v domácom prostredí. Najmä rozšírená verzia prístroja s možnosťou monitorovania neurologických aspektov je kvalitným pomocníkom pre spánkové laboratóriá.

Prístroj je ekonomicky výhodný aj pre jednotlivých lekárov.

Parametre záznamu sú v súlade s najnovšími odporučeniami AASM. Prístroj má modulárnu štruktúru (10 až 48 kanálov), preto je možné ho používať tak ako pre ambulantnú (predbežnú), tak pre úplnú polysomnografickú diagnostiku spánku ( ambulantnú / počas hospitalizácie).

 

Medzi štandardne snímané kanály patrí

 1. Senzor Flow (termistorový a tlakový)
 2. Senzor chrápania
 3. Senzor SpO2 – pulzná oxymetria, pulz, pulzná vlna
 4. Senzor thorakálneho dychového úsilia
 5. Senzor abdominálneho dychového úsilia
 6. Senzor polohy pacienta
 7. Senzor intenzity osvetlenia
 8. Pripojenie titračného/terapeutického zariadenia – CPAP/BiLevel
 9. 13x digitálne kanály z pretlakových systémov prismaLINE/prismaVENT

 

Medzi voliteľne snímané kanály patrí

 1. EEG (6 kanálov)
 2. EMG (3 kanály)
 3. EOG (2 kanály)
 4. EKG (6 kanálov)
 5. 8x analógové vstupy pre pripojenie externých periférií

 

Základné diagnostické kanály:

 • Prietok (pomocou prietokového hrotu, dokonca aj behom terapie CPAP)
 • Chrápanie (integrovaný mikrofón do základnej jednotky)
 • Meranie saturácie kyslíku, pulz a pulzná vlna
 • Abdominálne dychové úsilie (senzor integrovaný v hrudnom páse)
 • Thorakálne dychové úsilie Obštrukcia a fázový posun
 • Poloha (snímač v prístroji)
 • Intenzita okolitého osvetlenia
 • CPAP/BPAP (k dosiahnutiu absolútneho tlaku behom terapie CPAP)

 

Voliteľne diagnostické kanály a moduly:

 • Prietok (pomocou termistora)
 • Externý snoring mikrofón
 • Neuroport (6 x EEG, 2 x EOG, 3 x Chin EMG)
 • Pohyby nohou (2x LEG EMG)
 • EKG (rozlíšenie až 200 Hz) a centrálna frekvencia srdca
 • PTT
 • Systolický trend krvného tlaku
 • Rozhranie pre externý analógový vstup
 • Video rozhranie (online meranie)

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2020 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov