Anestéziologický prístroj Leon je vybavený 12“ farebným dotykovým displejom. Podsvietený blok 5 prietokomerov zaisťuje presné dávkovanie plynov. Pneumaticky poháňaný ventilátor umožňuje ventiláciu tak ako dospelých pacientov, tak aj detí, kojencov a novorodencov. Prístroj disponuje vyhrievaným pacientskym modulom pre minimalizáciu kondenzácie vody v systéme.

 

Prístroj Leon ponúka nasledovné ventilačné režimy:

 • Zástupová (objemovo riadená) ventilácia (IMV)
 • Tlakovo riadená ventilácia (PCV)
 • Synchronizovaná ventilácia s objemovým limitom (S-IMV)

Alebo s tlakovým limitom (S-PCV)

 • Ventilácia s tlakovou podporou (PSV)
 • Ručná ventilácia (MAN) alebo režim spontánnej ventilácie (SPONT)
 • Ventilačný režim pri použití mimo teľného obehu (HLM)

(voliteľné)

 

            Prínosy pre užívateľa

 • 12“ farebná TFT dotyková obrazovka, menu v českom jazyku, pacientsky systém je navrhnutý pre účinnú prípravu a veľmi ľahký spôsob zostavenia
 • Zobrazovanie prehľadných dát – kompletná správa dát a trendov, voliteľne sa dá zobraziť naraz až 3 krivky v reálnom čase, monitorovanie tlaku (Peak, Mean, PEEP), Vt, minútový objem, dychová frekvencia, flow, agens, EtCO2, N2O, O2, dynamické a statické compliance, resitance, monitorovanie vstupných tlakov z centrálneho rozvodu s kontinuálnym zobrazením hodnoty priamo na obrazovke.
 • Možnosť výmeny absorberu behom prevádzky s automatický premostením
 • Automatická kalibrácia pri systémovom teste vrátane testu tesnosti
 • Integrovaná prúdová odsávačka sekrétov
 • Ochrana proti nastaveniu hypoxickej zmesi plynov
 • Ochrana proti výpadku prúdu – záložný akumulátor na 60 min. prevádzky

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2024 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov