Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Turbínový ventilátor pre všestranné použitie v intenzívnej a intermediárnej starostlivosti (JIP, NIP…). Okrem štandardných ventilačných režimov je možné zvoliť aj ďalšie špeciálne režimy, napríklad CPR (pohotovostný režim pre ventiláciu pri kardiopulmonálnej resuscitácii), ALPV (adaptívny ventilačný režim s ochranou pľúc), PC APRV (ventilácia s uvoľneným tlakom v dýchacích cestách) a HFOT (vysoko prietoková oxygenoterapia).

Kapnometriu je možné merať technológiou Sidestream alebo Mainstream. Štandardne je vybavený integrovanou tryskovou nebulizáciou. Design ventilátora je koncipovaný tak, aby bola umožnená jednoduchá hygiena a prevencia krížovej kontaminácie (napríklad LCD bez otočných tlačidiel, zaoblené rohy…)

 

Prínosy pre užívateľa

  • Príjemné užívateľské rozhranie – dotykový displej s užívateľským rozhraním poskytuje jednoduché a intuitívne ovládanie prístroja cez dotykovú obrazovku. Na displeji je umiestnený panel okamžitého náhľadu, ktorý monitoruje najdôležitejšie parametre ventilácie a graficky zreteľne na prvý pohľad zobrazí odchýlky od nastavených limitov.
  • Nízke prevozné náklady – všetky dôležité komponenty sú celoživotné vrátane kyslíkového čidla, modulárny systém ventilov a flow senzoru je autoklávovateľný.

 

Technická špecifikácia

  • Vrcholový inspiračný prietok až 30l/min.
  • 12,1 palcový dotykový displej
  • Možnosť voliteľné HFOT
  • CO2 senzor sidestream/mainstream
  • Trysková nebulizácia, voliteľné rozhranie pre Mesh nebulizáciu
  • Možnosť dvoch batérií = až 200 minút prevádzky

Funkcia APD – automatická detekcia pacienta

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2024 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov